Ngắm quan hệ Việt – Trung – Mỹ sau khi Tập Cận Bình tiếp Nguyễn Phú Trọng

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp ông Tập Cận Bình sau khi nhà lãnh đạo Trung Quốc được bầu làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ thứ ba.
Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Ông đã có chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 30 tháng 10, một tuần sau ông Tập. Ông giữ chức Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhiệm kỳ thứ ba, khiến ông trở thành nhà lãnh đạo quyền lực nhất của Trung Quốc kể từ thời đại nhà cách mạng Mao Trạch Đông của Trung Quốc cộng sản.