Quỹ IPO: thông tin về các quỹ mở đang được chào bán

Danh sách các quỹ mở mới của từng Các công ty quản lý tài sản hiện đang được rao bán

Ngày chào bán Tên quỹ Loại dự án Tuổi tối thiểu Mua ban đầu (Baht) Công ty TNHH Quản lý Tài sản
10 – 22/11 KTAM Vietnam Vốn chủ sở hữu RMF (KT-VIETNAM RMF) Vốn chủ sở hữu, RMF Không thời hạn 500 baht Krung Thai
04-10 / 11/22 Quỹ Đông Xuân Trái phiếu chính phủ 1Y3 (ES-GOV1Y3) Thu nhập cố định 1 năm (không dưới 11 tháng và không quá 1 năm 1 tháng) 1.000 baht Eastspring (Thái Lan)
03 – 11 tháng 11 năm 22 K Quỹ trái phiếu 1 năm B (KGB1YB) Thu nhập cố định 1 năm không dưới 11 tháng và không quá 1 năm 1 tháng 500 baht Kasikorn